Archiwum

ZAKOŃCZONE KURSY ACHR

2022

Październik 2022

XVIII Edycja AChR

W kursie wzięło udział 35 uczestników

Marzec 2022

XVI Edycja AChR

W kursie wzięło udział 44 uczestników


2021

Listopad 2021

XV Edycja AChR

W kursie wzięło udział 26 uczestników

Październik 2021

XIV Edycja AChR

W kursie wzięło udział 28 uczestników

Kwiecień 2021

XIII Edycja AChR

W kursie wzięło udział 48 uczestników

  • Termin:11-12 kwietnia 2021 r.
  • Lokalizacja:Gdańsk
  • URL:strona kursu

201924-25 LISTOPADA, CIESZYN20182-3 GRUDNIA, GDAŃSK
28-29 PAŹDZIERNIKA, CIESZYN
11-12 MARCA, MIŁOCIN


VII edycja Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym profesora Tomasza Mazurka, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Katedry i Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu odbyła się w dniach 11-12 marca 2018r. w Miłocinie

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia:
• Uszkodzenia nerwów okolicy stawu łokciowego w złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej.
• Powikłania zrostu kości ramiennej.
• Zapalenie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej-zasady postępowania
• Uszkodzenia nerwu promieniowego na poziomie ramienia.
• Złamania bliższego końca kości ramiennej - leczenie zachowawcze czy operacyjne?
• Zerwanie dalszego przyczepu mięśnia dwugłowego ramienia-algorytm postępowania.
• Złamanie bliższego końca kości ramiennej - zespolenie płytką LCP czy endoprotezoplastyka?

Wykłady prowadzili : prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki, dr hab. med. Tomasz Mazurek prof. GUMed, prof. dr hab. med. Andrzej Żyluk, dr med. Mariusz Bonczar, dr n.med. Ahmed Elsaftawy, dr n.med. Piotr Czarnecki , dr n.med. Filip Dąbrowski, dr n.med. Piotr Rusin

– pielęgniarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia:
• Amputacje w chirurgii ręki
• Nowotwory Łagodne w ortopedii
• Zespół interdyscyplinarny w Ortopedii

Wykłady prowadziły : mgr Iwona Zaporowska-Bugajewska, mgr. Dorota Burczik, specjalista piel. Lic. Pielęgniarstwa Beata Partyka.

W ramach części praktycznej kursu odbyły się:
• zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach- dr Wojciech Zadura
• zajęcia praktyczne na sztucznych kościach zorganizowane przy współpracy Firmy MEDARTIS - dr Karol Janczewski

W kursie wzięło udział 78 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski. Pragniemy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy włożyli wkład w rozwój polskiej ortopedii oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom – firmom: Pierre Fabre Medicament, MediPage Sp z o.o. Medartis, Medgal, Ronest aparatura medyczna & instrumenty, NUTRICIA Polska Sp. z o.o.


201719-20 LISTOPADA, SOPOT


VI edycja Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym profesora Tomasza Mazurka, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Katedry i Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu odbyła się w dniach 19-20 listopada w Sopocie

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia:
• Endoprotezoplastyka całkowita stawu łokciowego - wskazania i wyniki leczenia
• Endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej. Leczenie przykurczu stawu łokciowego
• Zwichnięcie stawu łokciowego, postępowanie
• Aktualne trendy w leczeniu uszkodzeń ścięgien zginaczy: technika szycia i metody rehabilitacji
• Leczenie złamań głowy i szyjki kości promieniowej
• Rekonstrukcja funkcji wyprostnej stawu łokciowego u chorych z tetraplegią
• Zerwanie dalszego przyczepu mięśnia dwugłowego ramienia. Technika operacyjna, wyniki leczenia
• "Nieszczęśliwa triada łokcia” - postępowanie, opis przypadków
• Nowoczesna anestezjologia w chirurgii ręki

Wykłady prowadzili : prof. dr hab. med. Leszek Romanowski, prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski, - dr hab. med. Tomasz Mazurek prof. GUMed, prof. dr hab. med. Andrzej Żyluk, dr med. Mariusz Bonczar, dr med. Ahmed Elsaftawy, dr med. Filip Dąbrowski, dr Krzysztof Drozd, dr Leszek Lewandowski

– pielęgniarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia:
• Psychotraumatolog w oddziale ortopedycznym
• Odpowiedzialność zawodowa w praktyce pielęgniarskiej

Wykłady prowadziły : dr n. społ. Daria Bogucka, mgr Iwona Zaporowska-Bugajewska, mgr Mariola Rusińska

W ramach części praktycznej kursu odbyły się:
• zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach- dr Wojciech Zadura
• zajęcia praktyczne na sztucznych kościach zorganizowane przy współpracy Firmy MEDARTIS - dr Karol Janczewski, dr Klaudiusz Pobłocki
• warsztat USG stawu łokciowego, który poprowadziła dr n.med. Ludomira Rzepecka-Wejs. Zajęcia praktyczne odbyły się na aparacie Alpinion udostępnionym przez Firmę SpotMed – dystrybutora ultrasonografów Alpinion.

W kursie wzięło udział 87 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski. Pragniemy podziękować wszystkim wykładowcą oraz sponsorą, którzy włożyli wkład w rozwój polskiej ortopedii oraz możliwość wymiany doświadczeń

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4


4-5 CZERWCA 2017, SOPOT


W dniach 4-5 czerwca 2017 roku odbył się w Sopocie kolejny Kurs w ramach Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Tomasza Mazurka prof. nadzw. GUMed, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego, który poświęcony był zaburzeniom zrostu w obrębie kończyny górnej:
• Stawy rzekome w obrębie ramienia, przedramienia, kości łódeczkowatej.
• Zastosowanie artoskopii nadgarstka – Uszkodzenia sl i chrząstki trójkątnej.

W ramach części praktycznej kursu odbyły się:
• zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach,
• zajęcia praktyczne na sztucznych kościach zorganizowane przy współpracy Firmy MEDARTIS, podczas których Uczestnicy mieli możliwość treningu technik operacyjnych pod okiem wybitnych specjalistów: Prof. Leszka Romanowskiego, Dr n.med. Mariusza Bonczara, Dr n.med. Paweł Nowicki, Prof. Tomasza Mazurka,
• warsztat USG układu mięśniowo-szkieletowego: kończyna górna, który poprowadziła dr n.med. Ludomira Rzepecka-Wejs. Zajęcia praktyczne odbyły się na aparacie Alpinion udostępnionym przez Firmę SpotMed – dystrybutora ultrasonografów Alpinion.

– pielęgniarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia z leczeniem bólu jako elementem opieki nad pacjentem ortopedycznym, nowoczesnej anelgezji w ortopedii oraz rehabilitacji w obrębie kończyny górnej.

W kursie wzięło udział 43 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski.

Wykłady i warsztaty prowadzili: dr n.med. Ludomira Rzepecka-Wejs, Prof. Leszka Romanowskiego, Prof. Andrzej Żyluk, Dr n.med. Mariusza Bonczara, Dr n.med. Paweł Nowicki,, dr hab.n.med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed, dr med. Maciej Piotrowski, lek. med. Klaudiusz Pobłocki.

W bloku Varia swą ofertę zaprezentowały firmy: Pierre Fabre Medicament, FootComfort.

W panelu pielęgniarskim wykłady ponadto prowadzili: Iwona Zaporowska-Bugajewska, dr Leszek Lewandowski, Filip Wadas.

Sponsorom – Firmom: Timko, Medartis, Pierre Fabre Medicament, Zimmer Biomet, Stryker, Medgal, Ronest, SpotMed / Alpinion, Med & Care, FootComfort

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w Kursie Akademii Chirurgii Ręki. Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń.

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4

Materiały udostępnione przez Gottesson Sp. z o.o.19-20 MARCA 2017, SOPOT


W dniach 19-20 marca 2017 roku odbył się w Sopocie kolejny Kurs w ramach Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Tomasza Mazurka prof. nadzw. GUMed, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych: – lekarskiego:

Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kończyny górnej:
• Artroza CMC
• Artroza stawu promieniowo-nadgarstkowego”

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy”

Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach

Zajęcia praktyczne na sztucznych kościach

– pielęgniarskiego, w którym poruszono następujące zagadnienia: prawo medyczne w aspekcie pracy pielęgniarki ortopedycznej, rodzaje znieczuleń w chirurgii ręki, rola pielęgniarki anestezjologicznej w zabiegach z zakresu chirurgii ręki, pooperacyjna opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie kończyny górnej.

W kursie wzięło udział 53 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski.

Wykłady i warsztaty prowadzili: dr n.med. Ludomira Rzepecka-Wejs, dr n.med. Piotr Czarnecki, dr n.med. Bartosz Weiss, dr med. Krzysztof Bik, dr hab.n.med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed, dr med. Maciej Piotrowski, lek. med. Klaudiusz Pobłocki, lek. med. Filip Dąbrowski,

Firma Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) przedstawiła wykład oraz zorganizowała warsztaty pt: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy”, który przedstawił Dr n.med. Krzysztof Bik.

Firma Medartis przygotowała dla Lekarzy – Uczestników kursu warsztat na sztucznych kościach.

Firma SpotMed – dystrybutor ultrasonografów Alpinion zorganizował warsztat z ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowgo: kończyna górna.

W bloku Varia swą ofertę zaprezentowały firmy: Med & Care oraz Pierre Fabre Medicament.

W panelu pielęgniarskim wykłady ponadto prowadziły: Marzena Olszewska Fryc, Sławomir Łabsz, Katarzyna Gross – Issajewicz, Iwona Zaporowska-Bugajewska.

Sponsorom – Firmom: Swedish Orphan Biovitrum, Zimmer Biomet, Medartis, Pierre Fabre Medicament, Medgal, Timko, Ronest, SpotMed / Alpinion, Med & Care,

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w Kursie Akademii Chirurgii Ręki. Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń.

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4

Materiały udostępnione przez Gottesson Sp. z o.o.


20162 GRUDNIA 2016, GDAŃSK


W dniu 2 grudnia 2016 roku odbył się w Gdańsku kolejny Kurs w ramach Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Tomasza Mazurka prof. nadzw. GUMed, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego:

“RĘKA URAZOWA” – rewaskularyzacje, rekonstrukcja wielotkankowych uszkodzeń ręki, pokrywanie ubytków skórnych, rekonstrukcje kostne, użycie hiperbarii i leczenia opatrunkami podciśnieniowymi. Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach”

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy – zajęcia praktyczne”,

– pielęgniarskiego:

„Otyłość jako przyczyna chorób ortopedycznych. Rola pielęgniarki – instrumentariuszki w zabiegach replantacyjnych”.

W kursie wzięło udział 55 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski.

Wykłady prowadzili: prof. Jacek Kot, dr hab.n.med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed, dr n.med. Ludomira Rzepecka-Wejs, dr med. Marek Rocławski, dr n.med. Ireneusz Walaszek, dr med. Maciej Piotrowski, lek. med. Klaudiusz Pobłocki, lek. med. Filip Dąbrowski.

Firma Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) przedstawiła wykład oraz zorganizowała warsztaty pt: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy”, który przedstawił dr n.med. Ireneusz Walaszek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM w Szczecinie.

W panelu pielęgniarskim wykłady ponadto prowadziły: Iwona Zaporowska-Bugajewska, Barbara Czaja, Ewa Hys.

Sponsorom – Firmom: Swedish Orphan Biovitrum, Pierre Fabre Medicament, Medgal, FootComfort, Timko, Ronest, Biotech

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w Kursie Akademii Chirurgii Ręki. Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń.

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4

Materiały udostępnione przez Gottesson Sp. z o.o.7 PAŹDZIERNIKA 2016, GDAŃSK


W dniu 7 października 2016 roku odbył się w Gdańsku Kurs Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Tomasza Mazurka prof. nadzw. GUMed, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego, który poświęcony był „Złamaniom dalszego końca kości promieniowej i kości łódeczkowatej. Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach.”

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy – zajęcia praktyczne”,

– pielęgniarskiego: „Kurs dla Pielęgniarek oddziałów zabiegowych i Instrumentariuszek ortopedycznych bloków operacyjnych”

W przygotowaniu i prowadzeniu kursu aktywny udział wzięli rezydenci oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W kursie wzięło udział 37 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski.

Wykłady prowadzili: Prof. Bogusław Baczkowski, Prof. Tomasz Mazurek, Dr n.med. Ireneusz Walaszek, dr n.med. Marek Rocławski, dr n.med. Agnieszka Łabuć, dr n.med. Maciej Piotrowski, lek. med. Filip Dąbrowski, dr n.med. Klaudiusz Pobłocki.

W ramach Kursu lekarze w nim uczestniczący wzięli udział w zajęciach praktycznych – kurs mikrochirurgii, ćwiczenia na mikroskopach. Firma Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) przedstawiła wykład oraz zorganizowała warsztaty pt: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy”, który przedstawił dr n.med. Ireneusz Walaszek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM w Szczecinie.

W panelu pielęgniarskim Wykłady ponadto prowadziły: Iwona Zaporowska-Bugajewska, Renata Grzebalska, Barbara Czaja

Tematy: Ortopedia onkologiczna – rola pielęgniarki, Rola pielęgniarki i instrumentariuszki w zabiegach z zakresu ortopedii onkologicznej, Spondyloortopedia – zmiany w opiece przed i pooperacyjnej, Pielęgniarka instrumentariuszka – zabiegi z zakresu spondyloortopedii.

Dla pielęgniarek i instrumentariuszek zorganizowane zostały Warsztaty poświęcone Materiałom opatrunkowym oraz Leczeniu ran w warunkach podciśnienia, podczas których swe produkty zaprezentowały firmy: Concvatec oraz Smith&Nephew.

Firma Lohmann & Rauscher przedstawiła wykład oraz warsztat Sponsorowany: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Najnowocześniejsze rozwiązania w ofercie produktowej Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., w zakresie zapobiegania zakażeniom pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgii ręki”

Sponsorom – Firmom: Swedish Orphan Biovitrum, Pierre Fabre Medicament, Stryker, Zimmer / Biomet, Medartis, Medgal, ConcvaTec, Smith&Nephew, Lohmann&Rauscher, FootComfort, Kalmed, Meden – Inmed

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w Kursie Akademii Chirurgii Ręki. Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń.

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 1
photo 2
photo 3
photo 4

Materiały udostępnione przez Gottesson Sp. z o.o.3 CZERWCA 2016, GDAŃSK


W dniu 3 czerwca 2016 roku odbył się w Gdańsku Kurs Akademii Chirurgii Ręki zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki oraz Katedrę i Klinikę Ortopedii I Traumatologii Narządów Ruchu GUMed, pod kierownictwem naukowym dr hab.n.med. Tomasza Mazurka prof. nadzw. GUMed.

Kurs składał się z dwóch paneli tematycznych:

– lekarskiego: „Rekonstrukcje nerwów, naczyń i ścięgien w chirurgii ręki. Replantacja kończyny górnej. Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na mikroskopach.”

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy – zajęcia praktyczne”,

– pielęgniarskiego: „Kurs dla Pielęgniarek oddziałów zabiegowych i Instrumentariuszek ortopedycznych bloków operacyjnych”

W przygotowaniu i prowadzeniu kursu aktywny udział wzięli rezydenci oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W kursie wzięło udział 35 uczestników – byli to lekarze ortopedzi oraz pielęgniarki oddziałów zabiegowych i instrumentariuszki ortopedycznych bloków operacyjnych z całej Polski.

Wykłady prowadzili: Prof. Andrzej Żyluk, Prof. Tomasz Mazurek, Dr n.med. Paweł Surdziel, dr n.med. Marek Rocławski, dr n.med. Maciej Piotrowski, lek. med. Filip Dąbrowski, dr n.med. Maciej Piotrowski.

W ramach Kursu lekarze w nim uczestniczący wzięli udział w zajęciach praktycznych – kurs mikrochirurgii, ćwiczenia na mikroskopach.

Firma Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) przedstawiła wykład pt: „Enzymatyczne leczenie przykurczu Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy”, który przedstawił dr n.med. Ireneusz Walaszek – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM w Szczecinie.

W panelu pielęgniarskim Wykłady ponadto prowadziły: Ewa Hys, Iwona Zaporowska-Bugajewska.

Tematy: Współpraca lekarza i instrumentariuszki, Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium chirurgicznego, Aseptyka i antyseptyka na bloku operacyjnym, Organizacja pracy w zespołach interdyscyplinarnych, Rany w ortopedii.

Dla pielęgniarek i instrumentariuszek zorganizowane zostały Warsztaty poświęcone Materiałom opatrunkowym oraz Leczeniu ran w warunkach podciśnienia, podczas których swe produkty zaprezentowały firmy: Concvatec oraz Smith&Nephew.

Sponsorom – Firmom: Swedish Orphan Biovitrum, Pierre Fabre Medicament, Sanofi, Concvatec, Smith&Nephew

składamy serdeczne podziękowania za wsparcie oraz udział w Kursie Akademii Chirurgii Ręki. Pragniemy podziękować za Państwa wkład w rozwój nauk medycznych oraz możliwość wymiany doświadczeń.