Informacje


Kierownik Naukowy Kursu:

profesor Tomasz Mazurek


Punkty edukacyjne : 9/12 ( uzależnione od ilości godzin )


Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed


Biuro Organizacyjne

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS 0000324423, NIP 5213524830

Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

jacek.wachowski@mediteka.pl