Informacje


Akademia to cykl czterech spotkań, które tworzą spójną całość. Szkolenie podzielone jest według następujących po sobie bloków tematycznych: pierwsze spotkanie dotyczy ogólnej specyfiki chirurgii kończyny górnej; drugie koncentruje się na ręce i nadgarstku; trzecie i czwarte to szkolenie z zakresu przedramienia i łokcia oraz ramienia i barku. Po odbyciu całego szkolenia (niekoniecznie w jednym roku i w takiej kolejności) każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Chirurgii Ręki.


Komitet naukowy kursu

prof. Tomasz Mazurek
dr n. med. Maciej Piotrowski
dr n. med. Filip Dąbrowski


Punkty edukacyjne : 9/12 ( uzależnione od ilości godzin )


Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed


Biuro Organizacyjne

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS 0000324423, NIP 5213524830

Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

jacek.wachowski@mediteka.pl