XV Edycja AChR - listopad 2021

Informacje

Miejsce:

Cieszyn

Termin:

28-29 listopada 2021 r.

Opłaty:

Lekarze – 890 zł*
Lekarz 1000 zł * – uczestnik zgłaszany przez firmy farmaceutyczne / sprzętowe.
* Opłata nie obejmuje zakwaterowania w hotelu.

Rejestracja

Rejestracja uczestników:

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji.
a) Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od rejestracji
b) Faktura za odbyty kurs zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email.

2. Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

Rejestracja - już wkrótce

Liczba miejsc ograniczona

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

UWAGA: Niepodanie numeru NIP, firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, skutkuje wystawieniem paragonu i brakiem możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Program

Temat główny:


„Bark”

Warsztaty:


Zajęcia na sztucznych kościach (trzy warsztaty)
Grupa dyskusyjna

Sponsorzy XV Edycji AChR


Certyfikat INFARMA