XVI Edycja ACHR - marzec 2022

Informacje

Miejsce:

Hotel Amber

Gdańsk

Termin:

20-21 marca 2022

Opłaty:

Lekarz – 1100 zł*
Lekarz 1250 zł * – uczestnik zgłaszany przez firmy farmaceutyczne / sprzętowe.
* Opłata nie obejmuje zakwaterowania w hotelu.

Nocleg:
Pokój 1-os. – 190PLN/doba
Pokój 2-os. - 140PLN/doba (zakwaterowanie z innym uczestnikiem kursu)

Rejestracja

Rejestracja uczestników:

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji.
a) Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od rejestracji
b) Faktura za odbyty kurs zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email.

2. Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

R e j e s t r a c j a

Liczba miejsc ograniczona

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

UWAGA: Niepodanie numeru NIP, firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, skutkuje wystawieniem paragonu i brakiem możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

Program

Program

już wkrótce...

Sponsorzy XVI Edycji AChR