Organizatorzy

profesor Tomasz Mazurek

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Od 2020 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015–2017), Zastępca Redaktora Naczelnego “Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Redaktor podręczników ortopedii „ Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” oraz “Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”. Główne zainteresowania naukowe to chirurgia ręki, mikrochirurgia i ortopedia dziecięca. Owocem tych zainteresowań było przeprowadzenie pierwszej replantacji (kciuk) w Klinice Ortopedii w 1993 r. oraz wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych. Najszerszy wymiar w pracy naukowo-badawczej prof. Tomasza Mazurka zajmuje problem leczenia urazów i chorób ścięgien. Owocem tych dociekań naukowych jest stworzenie protezy ścięgna własnego pomysłu w rekonstrukcji ścięgien zginaczy palców ręki, prace biomechaniczne dotyczące wytrzymałości zespoleń ścięgien oraz prace biomechaniczne poświęcone badaniu wytrzymałości połączenia przeszczepu ścięgna z paliczkiem kostnym palca ręki.

dr n. med. Maciej Piotrowski

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2009 r Kierownik Pododdziału Chirurgii Ręki w ramach Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Copernicus w Gdańsku. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. W latach 2014-2021 brał czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Autor rozdziałów w książkach i podręcznikach ortopedycznych. Prowadzi liczne szkolenia i kursy w Polsce oraz za granicą z mikrochirurgii, traumatologii kończyny górnej oraz protezoplastyki stawu ramiennego. Pomysłodawca i współautor gwoździopłyty DRONes oraz innych implantów ortopedycznych.

dr n. med. Filip Dąbrowski

Lekarz Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Specjalista Chirurgii Ręki (EBHS), Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Związany z Kliniką Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed od 2005 roku, początkowo jako członek Studenckiego Koła Naukowego, następnie jako Przewodniczący (2007-2009), a od września 2017 r. Opiekun. Odbył liczne kursy i staże w czołowych ośrodkach ortopedycznych w kraju i za granicą. Stypendysta Werner Spingler Training Fellowship in Microsurgery 2013. Główne zainteresowania to chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, ortopedia dziecięca, a także urazy i choroba zwyrodnieniowa stawów. Od 2014 r. bierze czynny udział w funkcjonowaniu Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego. Jest Przewodniczącym Sekcja Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) oraz Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr). Od 2017 roku pracuje na Oddziale Chirurgii Ręki.